KWC-Fertigmontageset-Bad-Ava-Thermostat-ganzchrom-20194480000 347,40 EUR*